گزارش تصویری-قرایت دعای حضرت رسول(ص) دردانشکده حقوق

Portal Info
Travel
برگزاری مراسم پرفیض دعای حضرت رسول اکرم(ص) به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی در محل نمارخانه دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی