1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصویری-قرایت دعای حضرت رسول(ص) دردانشکده حقوق

برگزاری مراسم پرفیض دعای حضرت رسول اکرم(ص) به همت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی در محل نمارخانه دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجیلينك هاي مرتبط

 102