گزارش تصویری -افتتاح و راه اندازی بزرگترین بخش زبان های خارجی دانشگاه

Portal Info
Travel

افتتاح و راه اندازی بزرگترين بخش زبان هاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي با بيش از ده هزار جلد كتاب  در كتابخانه مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد