1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويري7- ديدارصميمانه استاندارخراسان رضوي با برترين هاي پژوهشي دانشگاه

ديدار صميمانه استاندار محترم خراسان رضوي با اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و تقدير از برترين هاي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضويلينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22