1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصویری -نشست رسانه ای هفته پژوهش

 

نشست رسانه ای هفته پژوهش با حضور معاونت پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دقایقی قبل در اتاق شورا سازمان مرکزی  

 

 

 

 

 

 

 

 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22