1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويري-ديدار صميمي رياست دانشگاه با كاركنان

ديدار صميمي دكتر شيخ الاسلامي رييس دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با كليه كاركنان دانشگاه ازاد اسلامي مشهد

 

 

 

 

 

 

 

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22