1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويري-ديدار صميمي رياست دانشگاه با اساتيدو دانشجويان پيراپزشكي

ديدار صميمي دكتر شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي با اساتيد و دانشجويان دانشكده پيراپزشكي به همراه افتتاح آزمايشگاه جديد دانشكده و تقدير از دانشجويان ممتاز
لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22