1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويري-جشنواره شعر تمنوس

برگزاري جشنواره شعر تمنوس به همت دفتر فرهنگ اسلامي مجتمع علوم انساني در محل آمفي تاتر مجموعه فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهدلينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22