1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويري-شب شعربنياد فردوسي

برگزاري جلسه سخنرانی در باب شعر و شعر خوانی به زبان فرانسه و فارسی با همکاری بنياد فردوسي به همت انجمن علمي گروه زبان فرانسه در محل آمفي تاتر دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي
لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22