گزارش تصويرى - جلسه هم انديشى پيشگيري از وقوع جرم در دانشگاه

Portal Info
Travel

برگزارى جلسه هم انديشى پيشگيري از وقوع جرم در دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور معاونين دادگستري كل استان خراسان و مديران پژوهشي كليه نهادها و سازمانهاي مشهد