گزارش تصویری1-دیدارصمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان دانشکده پزشکی

Portal Info
Travel
دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با دانشجویان دانشکده پزشکی