گزارش تصویری-جلسه پرسش و پاسخ رئیس دانشگاه با اساتید و دانشجویان مجتمع علوم انسانی

Portal Info
Travel

ديدار صميمي و جلسه پرسش و پاسخ دكتر شيخ الاسلامى سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  با اساتيد و دانشجويان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد