1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصویری-جلسه پرسش و پاسخ رئیس دانشگاه با اساتید و دانشجویان مجتمع علوم انسانی


ديدار صميمي و جلسه پرسش و پاسخ دكتر شيخ الاسلامى سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  با اساتيد و دانشجويان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامي مشهدلينك هاي مرتبط

 102