گزارش تصویری-تودیع و معارفه رئیس مجتمع علوم انسانی

Portal Info
Travel
برگزاری مراسم توديع و معارفه رئيس مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور آيت الله معصومي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي ،  دكتر شيخ الاسلامي سرپرست و معاونين و مديران واحد مشهد و جمعي از اساتيد مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سالن اجتماعات .