1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى -ديدار رياست با اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه

ديدار صميمي و جلسه پرسش وپاسخ اساتيد دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با سرپرست دانشگاه امروز صبح در سالن اجتماعات دانشكده فني مهندسي  
لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22