1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى 2- تجليل از افتخار آفرينان گروه بيوشيمي و بيو فيزيك

مراسم تجليل ازافتخار آفرينان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سطح ملي و بين المللي در اولین سالگرد تاسیس اين گروه

لينك هاي مرتبط

 

Soroush-Logo-LimooGraphic

 

 

21

22