1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى -مراسم جشن توجيهى دانشجويان سما

مراسم جشن توجيهي دانشجويان سما دانشگاه آزاد اسلامي مشهد درمحل  سالن همايش هاي دانشگاه

 

 

 

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22