1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى - جلسات توجيهى و انتخابات مجتمع علوم انسانى دانشگاه

گزارش تصويري جلسات توجيهي دانشجويان مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري ورودي 93  مجتمع علوم انساني دانشگاه با مسئولين و مديران گروه .  انتخابات دو انجمن علمي فقه و مباني حقوق اسلامي و تاريخ و تمدن ملل اسلامي با حضور 150 نفراز دانشجويان و اساتيد در آمفي تئاتر مجتمع علوم انساني. دراين انتخابات در هر گروه دو نفر از اساتيد و سه نفر از دانشجويان حائز اكثريت آرا  گرديدند.


لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22