1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

گزارش تصويرى - بازديد سرپرست دانشگاه از اولين طرح اقتصادى


بازديد دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از اولين طرح اقتصادي  زود بازده تحت عنوان ، توليد ذرت سيلويي در شرايط آبياري با پساب شهري تصفيه شده در پژوهشكده در حال تاسيس محيط هاي خشك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22