1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصويرى - بازديد سرپرست دانشگاه از اولين طرح اقتصادى


بازديد دكتر شيخ الاسلامي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از اولين طرح اقتصادي  زود بازده تحت عنوان ، توليد ذرت سيلويي در شرايط آبياري با پساب شهري تصفيه شده در پژوهشكده در حال تاسيس محيط هاي خشك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد لينك هاي مرتبط

 102