گزارش تصویری-دیدار و دلجویی نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه با خانواده مرحوم فضیلتی نیا دانشجوی مرحوم حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات

Portal Info
Travel