1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصویری-آغاز بکار نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری ورونمايي از طرح دكتر ملك نژاد

گزارش تصویری-آغاز بکار نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری ورونمايي از طرح دكتر ملك نژاد رياست دانشگاه آزاد خراسان رضوي با عنوان ايستگاه و دستگاه اكسيژن رسان هوشمند ثبت شده در نهادهاي رسمي ثبت اختراع بين المللي PCT ،  US Patent با حضور سرپرست استانداري خراسان رضوي

لينك هاي مرتبط

 102