گزارش تصويري-برگزاري جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي باحضور دكتر ولايتي رياست محترم هيات موسس و هيات امنا و دكتر رهبر رياست محترم دانشگاه آزاد و اعضاي محترم در جوار بارگاه منور حضرت رضا (ع)

Portal Info
Travel