1

7

4

8

9

10

22 

 

گزارش تصویری-افتتاح نمایشگاه کتاب

افتتاح نمایشگاه کتاب در محل مجتمع فرهنگی جنب مزار شهدای گمنام با حضور آقای دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری1-دیدارصمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان دانشکده پزشکی

دیدار صمیمی دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با دانشجویان دانشکده پزشکی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری2-دیدار صمیمی ریاست دانشگاه با دانشجویان پزشکی

بازدید دکتر شیخ الاسلامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از دانشکده پزشکی
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-افتتاح مدرسه ورزش سما مشهد

آیین افتتاحیه اولین مدرسه ورزش سما مشهد با حضور دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم دانشگاه آزاد
اسلامی مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-افتتاح مدرسه ورزش سما مشهد

آیین افتتاحیه اولین مدرسه ورزش سما مشهد با حضور دکتر شیخ الاسلامی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

گزارش تصویری-فضاسازی ایام محرم در آموزشکده سما خواهران

گوشه ای از فضاسازی و تبلیغات محیطی ایام محرم در آموزشکده فنی خواهران سما مشهد
ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102