1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

مسابقات واليبال كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد جام رمضان با قهرماني تيم مديران به پايان رسيد.

تيم مديران فاتح مسابقات واليبال اساتيد و كاركنان جام رمضان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، در اين مسابقات كه با شركت 7 تيم در سالن شهيد جوانمرد قصاب و به همت فوق برنامه تربيت بدني برگزار گرديد،

تيم هاي مديران، حفاظت فيزيكي و تربيت بدني به ترتيب مقام اول تا سوم را كسب كردند.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22