1

7

4

8

9

10

22 

 

خراسان رضوي: قهرمان مسابقات واليبال سراسري كاركنان و اساتيد

دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي :
قهرمان مسابقات واليبال سراسري كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي شد
تيم واليبال اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاداسلامي خراسان رضوي درمسابقات سراسري كاركنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي كه به ميزباني واحد اردبيل برگزار گرديد  موفق به كسب مقام قهرماني شد .
در اين دوره از مسابقات آقاي حسن ثانيان به عنوان فني ترين بازيكن و ميثم پاكباز بهترين آبشارزن رقابتها انتخاب شدند   
اعضاي اين تيم متشكل از آقايان: حسن ثانيان ، حسن حيدريان ، علي حسن زاده ، ميثم پاكباز ،  وحيد اسدي ، حسين فرهادي پور ، حسين كوهكن ، امين قليچي و حسن سعادت است .

لينك هاي مرتبط

 102