1

7

4

8

9

10

22 

 

نتایج مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان بزرگ

با شناخت تیم های برتر :
مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان بزرگ در واحد مشهد بکار خود پایان داد .
مسابقات فوتسال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی  با رقابت  8 تیم در واحد مشهد بکار خود پایان داد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : در این دوره از مسابقات که با حضور  تيم فوتسال اساتید و کارکنان  واحدهاي مشهد ، بجنورد ، قوچان ، نیشابور ، اسفراین ، درگز ، تربت حيدريه و تربت جام در واحد مشهد همراه بود بعد از 5 روز رقابت درنهایت واحد تربت جام اول شد و واحد قوچان مقام دومی  را کسب کرد و واحد مشهد به مقام سوم دست یافت .

لينك هاي مرتبط

 102