1

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اندیشه های دانشجویی دانشگاه

اعضای شورای مرکزی انجمن اندیشه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مشخص شد
انتخابات شورای مرکزی انجمن اندیشه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در محل دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد :   اعضای این تشکل با رای خود  احسان شریف ثانوی ، سامان فلاح ، امیر رضا فدایی ، ثارالله خان اکبری و حسین مردانی را  به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و سهراب صالحی و امین حیدر بیگی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب نمودند .
این انتخابات که با نظارت هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی و سیاسی دانشگاه همراه بود ، شورای مرکزی انجمن اندیشه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  احسان شریف ثانوی را به عنوان دبیر انجمن انتخاب  نمود .

لينك هاي مرتبط

 102