1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

تصویب کلیات برنامه دوره دکتری مدیریت شهری در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر رهایی خبر داد
تصویب کلیات برنامه دوره دکتری مدیریت شهری در دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شوای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز برگزار شد.

دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در این جلسه، تدوین برنامه دوره دکتری مدیریت شهری بود که خوشبختانه ضرورت و کلیات این برنامه به تصویب اعضا رسید.
وی با بیان اینکه تدوین برنامه دوره دکتری مدیریت شهری یکی از برنامه های بسیار جذاب و مورد تقاضای سازمان شهرداری ها، شوراهای شهر و مراجع مختلف است، گفت: در این جلسه مقرر شد این برنامه توسط یک کمیته بین رشته‌ای نهایی شده و به اجرا درآید.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه موضوع آیین‌نامه استعدادهای درخشان و امکان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته، دیگر موضوع مطرح‌شده در شورا بود، گفت: کلیات این موضوع مصوب و مقرر شد که شیوه‌نامه‌ای با تایید شورای هماهنگی گروه های برنامه ریزی تهیه و به اجرا درآید.
دکتر رهایی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه آیین‌نامه داخلی شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اصلاحاتی به تصویب اعضا رسید.

لينك هاي مرتبط

 

 102