1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی:
آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می شود
آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به زودی به واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی ابلاغ می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تنظیم آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی علوم پزشکی این دانشگاه خبر داد و از مدیران کل این معاونت خواست تنظیم آیین نامه ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی را جهت ابلاغ آماده کنند.
دکتر نفر، تکمیل هر چه سریعتر پرونده های ارتقای اعضای هیأت علمی، ترفیع درجه، نظام مند شدن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضای هیأت علمی و ارزشیابی استادان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی را از اهداف ابلاغ آیین نامه ارتقا و ترفیع اعضای هیأت علمی عنوان کرد.
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: این آیین نامه به صورت مجزا برای گروه های مختلف علوم پزشکی تهیه شود و توسط افراد مختلف از جمله رئیس بیمارستان، رئیس بخش، معاون آموزشی بیمارستان، رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه، دانشجویان و ... تکمیل، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرد تا از این طریق کمکی به کارآمدی هر چه بیشتر سطح آموزشی به ویژه سطح آموزش بالینی صورت پذیرد.
اصلاح قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی
همچنین معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی توسط معاونت علوم پزشکی اصلاح و مجددا تنظیم می شود.
دکتر نفر با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای۱۰بیمارستان فعال و ۴ بیمارستان در دست احداث در شهرهای تبریز، کازرون، اردبیل و تهران است، گفت: قراردادهای واگذاری بخش های مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط مختلفی از جمله توجه به خدمات آموزشی دانشجویان تنظیم می شود.
وی افزود: توجه به جنبه آموزشی بودن بیمارستان ها و خدمات مناسب به دانشجویان رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مهمترین دلایل اصلاح و تنظیم قرارداد جدید است که به زودی به بیمارستان های تابعه این دانشگاه ابلاغ می شود.

لينك هاي مرتبط

 

 102