1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد همزمان با سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر  برگزار می کند:
مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام 
زمان: شنبه 5 خردادماه - بعد از نماز ظهر و عصر


لينك هاي مرتبط

 

 102