1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

نشست مدیران مراکز رشد منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد برگزار شد

نشست مدیران مراکز رشد منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد برگزار شد
چهارمین نشست مدیران مراکز رشد منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،  این نشست از سلسله نشستهای منطقه ای مدیران مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر افشاری مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه، دکتر قباد بهزادی مدیر ارتباط با صنعت معاونت علوم پزشکی دانشگاه و مهندس عسگری رئیس اداره تجاری سازی و مراکز رشد دانشگاه و مدیران مراکز رشد منطقه 3 شامل استانهای کرمان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر اسماعیل خیرخواه معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با خیر مقدم به کلیه مدیران مراکز رشد؛  گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای مرکز رشد تخصصی تجهیزات و فناوری های سلام واحد مشهد  را ارائه کرد.
 سپس دکتر حامد افشاری مدیرکل تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تبریک سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی به تببین اهداف و رویکردهای جدید دانشگاه در ساختار جدید پرداخت و راهبردهای حوزه تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه را در سال جدید ارائه کرد.
وی با اشاره به اهداف کلان و جزیی که در سال جدید بایستی مراکز رشد دانشگاه داشته باشند به بیان فعالیتها و تکالیف پیش بینی شده در حوزه تجاری سازی و کارآفرینی پرداخت.
مدیرکل تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه  به ایجاد ، توسعه و ارتقا مراکز رشد واحدهای دانشگاهی وشرکتهای دانش بینان و وهسته ها و واحدهای فناور در مراکز رشد تاکید کرد و خواستار ایجاد باشگاه فناوری و نوآوری ، شبکه های کارآفرینی و شبکه های تجاری سازی از جمله برگزاری نشستهای تخصصی، فن بازارهای منطقه ای و ملی ، نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی و اهتمام به استفاده از محصولات تولید شده در مراکز رشد واحدها در بازار داخلی دانشگاه آزاد اسلامی شد که در سال جدید نیز با تایید ریاست عالیه دانشگاه این برنامه ها در سطح دانشگاه اجرایی شود .
وی، ساختار جدید مراکز رشد را جهت گیری به سمت مراکز شتاب دهی عنوان کرد و گفت : حل چالشهای فناوری و حمایت از کارآفرینی و اشتغال از اولویتها خواهند بود لذا برنامه عملیاتی اداره کل تجاری سازی و کارآفرینی بصورت کمی در سطح سازمان و سطح استانی و واحدهای دانشگاهی تنظیم شده و به زودی برای اجرایی شدن با تعیین تکالیف واحدهای دانشگاهی به ایشان ابلاغ می شود.
در این نشست دکتر جاوید نوبخت دبیر منطقه 3 مراکز رشد دانشگاه آزاد ، گزارشی از اطلاعات و فعالیتهای مراکز رشد منطقه ارائه و سپس مدیران مراکز رشد حاضر در نشست به ارائه نکته نظرات خود در خصوص بهبود فرایندهای کاری، شیوه نامه ها و آئین نامه های مربوطه و بحث توانمندسازی و ارتقا سطح دانش مراکز رشد پرداخته و به برای حصول به اقتصاد دانش بنیان خواستار حمایتهای جدیدتر دانشگاه آزاد اسلامی از مراکز رشد در واحدهای دانشگاهی برای پشتیبانی و حمایت از طرحهای فناوررانه شدند.
 گفتنی است:  در این نشست برای آشنایی با صندوقهای ریسک پذیر و سرمایه گذار ، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با ارائه مطالبی ، به معرفی قابلیتها و مزایا و نحوه تعامل با صندوق پرداختند.


لينك هاي مرتبط

 

 102