1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

برگزاری سمینار و کارگاه مدیریت پروژه و مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می شود:
                                                                                           سمینار و کارگاه مدیریت پروژه و مدیریت زنجیره تامین
                                                                                                           با سخنرانی دکتر محمد نیکوفال
زمان : 26 و 27 اردیبهشت ماه ساعت 9 الی 14
مکان: ، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- قاسم آباد، بلوار امامیه، خیابان استاد یوسفیلينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22