1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

بازدید دکتر ملک نژاد از معدن فیروزه نیشابور

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و هیات همراه از معدن فیروزه نیشابور بازدید کردند
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد  درراستای توسعه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری و ایجاد درامدزایی غیر شهریه ای و با هدف بررسی و آشنایی با چگونگی وضعیت استخراج سنگ فیروزه از این معدن بازدید بعمل آورد.

وی ضمن آشنایی با نحوه فعالیت این معدن با فرآوری سنگ فیروزه پس از استخراج و بازار و بازاریابی فروش سنگ فیروزه در کشور و خارج از کشور آشنا شد و در جریان موفقیت‌ها  آن قرار گرفت.
دکتر ملک نژاد در این بازدید توزیع رشته های تحصیلی متناسب با معدن را در شهر فیروزه و دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور را نیز مورد بررسی قرار داد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد و جمعی از معاونین و مدیران در این سفر یکروزه به شهرستان نیشابور ضمن بازدید از معدن فیروزه و گفتگو با مسئولین آن در کارگروه تخصصی موارد یاد شده را بصورت تخصصی تر بررسی کردند.

لينك هاي مرتبط

 

 102