1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

برگزاری مراسم گراميداشت هفته معلم و مقام استاد شهيد مرتضی مطهری و بزرگداشت استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد همزمان با گراميداشت هفته معلم  برگزار می کند:
                                                                                                      تقدیر از اساتيد  منتخب علمی پژوهشی و فرهنگی

زمان: دوشنبه 17 اردیبهشت ماه ساعت 19/30
مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مجتمع فرهنگی آیت الله هاشمی رفسنجانی، جنب مزار شهدای گمنام
از کلیه اساتید محترم جهت حضور در این مراسم دعوت بعمل می آید

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22