1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری آزمون تعیین سطح متقاضیان کلاس‌های آمادگی زبان

برگزاری آزمون تعیین سطح متقاضیان کلاس‌های آمادگی زبان 

پیرو مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه مورخ 21/1/97 و به منظور بهبود سطح زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکتری تخصصی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به برگزاری کلاس‌های آمادگی زبان EPT نموده است، که شرط ورود به این کلاس‌ها شرکت در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی و کسب حداقل نمره 20 از 100 می‌باشد.


با توجه به نمره کسب شده متقاضیان به سه سطح توانمندی دسته بندی می‌شوند. کلاس‌های مذکور در هر ترم به مدت یک ماه و نیم و 9 ساعت در هفته خواهد بود که جزئیات و روز‌های برگزاری کلاس‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.
در صورتی که میانگین نمرات کسب شده در آزمون‌های پایان هر ترم آموزشی، حداقل 50 باشد نمره مذکور به عنوان جایگزین نمره آزمون زبان EPT دانشجویان دوره دکتری تخصصی قابل پذیرش خواهد بود.
متقاضیان از روزیکشنبه 2 اردیبهشت ماه تا ساعت 12روز چهارشنبه 5 اردیبهشت 97 با مراجعه به سایت ENGLISH.IAU.AC.IR جهت ثبت نام مراجعه نمایند . زمان برگزاری آزمون تعیین سطح، نیمه اول اردیبهشت ماه خواهد بود.

 

لينك هاي مرتبط

 

 102