1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

جواد عارف مدیر کل بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی شد

 طی حکمی از سوی رئیس مرکز نظارت، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه
 آقای جواد عارف به عنوان "مدیر کل بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی" منصوب شد.

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22