1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

برگزاری نمایشگاه آینده شغلی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بسیج دانشجویی‌ دانشکده‌ فنی‌ مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

 بزرگداشت روز مهندس و افتتاحیه نمایشگاه آینده شغلی

و 
سمینار موفقیت مالی

زمان : امروز شنبه 5 اسفندماه ساعت ۱۳ الی ۱۶
مکان:  آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

لينك هاي مرتبط

 

 102