1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

تقدیر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی از سوی استاندار خراسان رضوی

تقدیر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  مشهد  در مراسم جایزه علمی رضوی از سوی استاندار خراسان رضوی
  دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فاطمه فراش بامحرم از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که جزء دانشمندان برتر جهان هستند، درمراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب که با حضور استاندار خراسان رضوی، روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد ، تقدیر شدند.

همچنین از دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بدلیل اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد رتبه های برتر درحوزه های علمی وفناوری را درمجامع علمی وبین المللی کسب کرده اند، توسط استاندار خراسان رضوی تقدیر بعمل آمد.
 دکتر عباس شیخ الاسلامی مدیر عامل شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه  از سه سال قبل شبکه دانشگاهها با هدف هم افزایی بین دانشگاههای استان شکل گرفت، افزود: این موسسه براساس تصمیم گیری اعضای شبکه جامع دانشگاهیان خراسان رضوی که همه روسای دانشگاه های استان عضو آن هستند، شکل گرفت و هر ماه با حضور استاندار تشکیل جلسه داده و مسائل علمی استان را رصد می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: برگزاری همایش اعطای جایزه علمی رضوی با ابتکار استاندار خراسان رضوی برای نخستین بار همزمان با دهه فجر امسال طراحی و برای سال اول مقرر شد آیین نامه ای تنظیم و براساس اصول و مبانی این آیین نامه، فرهیختگان دانشگاهی اعم از دانشجویان و اساتید برتر استان معرفی و مورد قدردانی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی یک درصد از دانشمندان جهان را به خود اختصاص داده که این دانشمندان شامل 16 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان هستند و این 16 نفر برای دریافت جایزه علمی رضوی انتخاب شدند.
گفتنی است: در این مراسم از 39 نفر از استادان ودانشجویان برگزیده علمی ، پژوهشی استان که این استادان ودانشجویان از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، علوم پزشکی و فردوسی مشهد ،دانشگاه پیام نور ، وعلمی کاربردی استان رتبه های برتر درحوزه های علمی وفناوری را درمجامع علمی وبین المللی کسب کرده اند و15 نفر ازآنان جزو یک درصددانشمندان جهان هستند همچنین سه دانشگاه برگزیده براساس رتبه بندی های جهانی و 2 دانشگاه به دلیل برخورداری از رشد شتابان علمی تقدیر شد .

لينك هاي مرتبط

 

 102