1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم جایزه علمی رضوی

  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، یکی از سه دانشگاه برتر شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی و اهدای جایزه علمی رضوی به رئیس دانشگاه 
مراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب با حضور استاندار خراسان رضوی، روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان خراسان رضوی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و در این مراسم با حضور استاندار خراسان رضوی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بدلیل رتبه بندی خوب جهانی، تقدیر شد.

در این مراسم از دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فاطمه فراش بامحرم از اعضای هیات علمی علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که جزء دانشمندان برتر جهان هستند، تجلیل بعمل آمد.  همچنین  از دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد بدلیل اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد یکی از سه دانشگاه برتر  شبکه دانشگاهها شد، تقدیر صورت گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،  در این مراسم از 39 نفر از استادان ودانشجویان برگزیده علمی ، پژوهشی استان که این استادان ودانشجویان از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، علوم پزشکی و فردوسی مشهد ،دانشگاه پیام نور ، وعلمی کاربردی استان رتبه های برتر درحوزه های علمی وفناوری را درمجامع علمی وبین المللی کسب کرده اند و15 نفر ازآنان جزو یک درصددانشمندان جهان هستند همچنین سه دانشگاه برگزیده براساس رتبه بندی های جهانی و 2 دانشگاه به دلیل برخورداری از رشد شتابان علمی تقدیر شد .
مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی در این مراسم اظهار داشت: افتخار و هویت ملت ها و توسعه جامعه به وجود فرهیختگان، دانشمندان و عالمان آنها است و یک ملت وقتی پیشرفت می کند که پایه های علم و دانش در آن قوت وتوسعه یابد و ملت قدردان فرهیختگان و دانشمندان خود و تلاش های آنان باشد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به طور قطع کشوری که دارای چهره های بسیار برجسته علمی است و هویت جامعه خود را مدیون این چهره هاست برای تداوم هویت خود و نیافتادن در دامان بی هویتی و سرگشتگی باید علم و دانش را و بزرگان و عالمان خود را ارج نهاده و دانشمندان خود را به عنوان الگوهایی شاخص به جامعه معرفی کند.
رشیدیان ادامه داد: این رویداد مهم فرصت مبارکی است تا تمامی کسانی که مایه افتخاراین ملک و ملت هستند، به جامعه معرفی شوندو ادامه داد : شعار بنیانگذار جمهوری اسلامی امام (ره) مبنی براینکه "ما می توانیم" انگیزه ای شد برای حرکت این ملت که تا امروز با قوت ادامه دارد.
لازم به ذکر است پس از سخنان دکتر دارابی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد لوح تقدیر از سوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شبکه جامع دانشگاه های استان و دکتر شیخ الاسلامی مدیر شبکه دانشگاه های جامع استان به مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی تقدیم شد.
بیان خاطرات اعضای هیئت علمی در مراسم جایزه علمی رضوی و جشن بزرگ انقلاب با حضور روسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شبکه جامع دانشگاه های استان نیز در این مراسم انجام شد که دکتر فتاحی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد به بیان خاطرات خود پرداخت.
همچنین در این مراسم ضمن رونمایی از تمبر اساتید برگزیده جایزه علمی رضوی، از سه دانشگاه برگزیده براساس رتبه بندی های جهانی شامل دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 2 دانشگاه به دلیل برخورداری از رشد شتابان علمی شامل دانشگاه پیام نور مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری و از 39 نفر از استادان ودانشجویان برگزیده علمی و 2 شرکت فناور برتر استان، تقدیر شد.

لينك هاي مرتبط

 

 102