1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها

دکتر نفر خبر داد
ایجاد ساختار جدید معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد تشکیلات جدید علوم پزشکی استان ها بر اساس مصوبه هیات رئیسه در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محسن نفر در جلسه ای که با حضور مدیران کل حوزه و برخی از روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها برگزار شد، گفت: تشکیلات معاونت علوم پزشکی استان ها به منظور تسریع در امور مرتبط با واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی در استان ها و نظارت بهتر بر عملکرد متناسب با مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و نیز حوزه علوم پزشکی سازمان مرکزی ایجاد می شود.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات باعث بهره گیری بهتر از امکانات و ظرفیت های استان ها در ارتقای کمی و کیفی رشته های علوم پزشکی می شود، اظهار داشت: در استان های واجد شرایط، معاون علوم پزشکی استان در ذیل دانشگاه آزاد اسلامی استان تعریف و مشتمل بر مدیریت های توسعه آموزش علوم پزشکی، توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی و توسعه سلامت استان در زیرمجموعه می باشد.
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: در این ساختار، دانشکده های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی و بیمارستان ها و مراکز درمانی واحدهای دانشگاهی استان های دارای یکی از رشته های دکترای حرفه ای، فعالیت خود را تحت نظارت و هماهنگی معاونت علوم پزشکی استان ادامه می دهند.
تقسیم بندی دهگانه مناطق آمایشی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل معاونت های علوم پزشکی استان برخی از شوراهای مختلف علوم پزشکی از جمله هیات اجرایی جذب علوم پزشکی استان، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی استان، شورای پژوهشی و شورای انتشارات مستقل علوم پزشکی و نیز کارگروه مربوط به واگذاری خدمات سلامت تشکیل خواهد شد.
دکتر نفر از تقسیم بندی دهگانه مناطق آمایشی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی متناظر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور خبر داد و گفت: برای هریک از مناطق آمایشی دهگانه حوزه علوم پزشکی دانشگاه، یکی از واحدهای مجری علوم پزشکی به عنوان راهبر آن منطقه انتخاب می شود.
وی افزود: با این اقدام، امکان واگذاری ماموریت های جدید در هر منطقه با توجه به ظرفیت های علوم پزشکی زیرمجموعه آن فراهم می شود.

لينك هاي مرتبط

 

 102