1

3

4

7

8

9

10

13

14

 

 

 

اطلاعیه مهم/قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه

به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه مي رساند:
 تعطيلي و تاخير ساعت اداري اعلام شده ارتباطي با دانشگاه ها ندارد و ساعت اداري و امتحانات دانشگاه ها راس ساعت اعلام شده برگزار می شود.
 
روابط عمومي دانشگاه آزاد مشهد

لينك هاي مرتبط

 69888

 

21

22