1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

شرکت دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

با حضور در مدرسه عالی شهید مطهری صورت می گیرد
شرکت دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی
دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی حضور می یابند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی در اولین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یاد و خاطره رئیس فقید هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را گرامی می دارند.
اساتید، دانشجویان، کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی همراه با مردم در روز پنج شنبه 21 دی ماه در مراسم اولین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری حضور خواهند یافت.

لينك هاي مرتبط

 

 102