1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شد

 از سوی دکتر رهبر:
 دکتر رضا بهاری کاشانی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی واحد مشهد  به عنوان یکی از  اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه‌ای رئیس، دبیر و اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را به مدت دو سال منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  آزاد اسلامی مشهد، براساس تبصره بند یک آیین‌نامه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، طی احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی به عنوان رئیس و عضو و اسدالله متاجی به عنوان دبیر و عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند.
همچنین امیررضا شاهانی، محسن نفر، بیژن رنجبر، مهران هودجی، محمدمهدی فروغی، طهمورث شیری، شهاب شریعتی، اسماعیل زینالی، حمید میرزایی، ابراهیمی، محمدرضا کشاورزی، حمیدرضا زمانی‌زاده، عباس گوهری، سروش زرین‌آبادی، علیرضا تهور، عین‌اله مظلومی، مسلم رستمی، رضا بهاری کاشانی، مسعود صانعی و علیرضا وحیدی به عنوان اعضای شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

لينك هاي مرتبط

69888

 102