1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر

تقدیر دو پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی از واحد مشهد توسط دکتر رهبر
دکتر حسنعلی زمانی و دکتر فریده نامور از استادان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمود شیخ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از هفت پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در گروه های آموزشی مختلف تقدیر شد.
 دکتر فریده نامور از گروه آموزشی علوم پزشکی با مرتبه علمی استاد یار از واحد مشهد و دکتر حسنعلی زمانی از گروه آموزشی علوم پایه با مرتبه علمی استاد از واحد مشهد دوتن از این هفت پژوهشگر برتر بودند که  از آنان تجلیل بعمل آمد.

 

لينك هاي مرتبط

69888

 102