غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ؛ غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

Portal Info
Travel

در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برتر شد
غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آیین اختتامیه هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و روسای دانشگاهها و مدیران کل استان برگزار شد که در این مراسم  از برترین های بخشهای مختلف تقدیر بعمل آمد.
در این مراسم غرفه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بدلیل تنها غرفه محصول محور به عنوان غرفه برتر شناخته شد و در همین رابطه از دکتر خیر خواه معاونت پژوهش وفناوری واحد مشهد  تقدیر شد.
در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خراسان رضوی پژوهشکده محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز به عنوان پژوهشکده برتر استانی شناخته و معرفی شد و مورد تجلیل مسئولین قرار گرفت.
 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با ارایه ۴۷ محصول و دستاورد که ۲۹ محصول مربوط به واحدها و هسته های فناور حاضر در مرکز رشد دانشگاه بود،  حضوری فعال در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی داشت.