1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور

دکتر نفر در نشست «دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی»تاکید کرد:
توسعه همه جانبه دانشکده های علوم پزشکی در سطح کشور
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه همه جانبه تمامی دانشکده های موجود و در حال تاسیس رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نشست «دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی» برای نخستین بار با حضور دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی، دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیرکل دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان و دیگر اعضای این دبیرخانه برگزار شد.
دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تشکیل دبیرخانه های آموزش رشته های علوم پزشکی به منظور تصمیم گیری و ارزیابی تخصصی و کارشناسانه این رشته ها در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این دبیرخانه ها جنبه مشورتی دارد.
وی با تاکید بر توسعه همه جانبه تمامی دانشکده های موجود و در حال تاسیس رشته های علوم پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: اعضای دبیرخانه باید با نگاه تخصصی، پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد توسعه رشته های علوم پزشکی در سطح کشور ارائه دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که فقط توسعه و گسترش فضا مد نظر نیست، بلکه نگاه ما نگاه همه جانبه و کیفی به رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی است.
دکتر نفر وضعیت رشته های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و دانشکده دندانپزشکی واحد اصفهان را بر اساس نتایج به دست آمده تا کنون مناسب ارزیابی کرد و بر پیشرفت روز افزون این دانشکده ها برای کسب عنوان دانشکده های برتر در سطح کشور تاکید کرد.
«دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی» به همراه چهار دبیرخانه«آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی»، «آموزش داروسازی و تخصصی»، «آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی» و «آموزش پزشکی عمومی» برای نخستین بار در این دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است.

لينك هاي مرتبط

69888

 102