1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا كردند

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا كردند
 تفاهم نامه مشاوره و نظارت علمی، تحقيقاتي، فنی و اجرایی در تهیه و اجرای طرح های تولیدی، کارآفرینی و سرمایه گذاری میان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : این تفاهم نامه که به امضای دکتر مهدی ملک نژاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوي و دکتر عباسعلی قزل سوفلو رئیس پژوهشکده ی محیط های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مهندس سید داوود سیدی زاده حسینی مدیر  بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی رسید ، طرفین را متعهد می سازد که در زمينه هاي مشاوره و نظارت علمی، تحقيقاتي، فنی و اجرایی در تهیه و اجرای طرح های تولیدی، کارآفرینی و سرمایه گذاری با هم همكاري داشته باشند .
افزایش بهره وری و سودآوری در مجموعه های اقتصادی و تولیدی تحت پوشش، تدوین و توسعه طرح های اشتغال زایی پایدار برای مددجویان، ارتقاء سطح کسب و کارها با استفاده از دانش و فناوری روز و بالابردن منافع و سود حاصل از بسته های سرمایه گذاری از اهداف اين تفاهم نامه است.
محدود جغرافیایی این تفاهم نامه شامل اردوگاه ها، زندان ها و مجموعه های اقتصادی و تولیدی بنیاد تعاون زندانیان در محدوده استان خراسان رضوی تعیین شده است.
مطالعه، تحقیق و تدوین بسته های کسب و کار و سرمایه گذاری متناسب با موضوعات قابل اجرا در مجموعه بنیاد تعاون  از جمله تعهدات پژوهشکده است و تامین نیروی انسانی براساس قرارداد تنظیمی متناسب با هر طرح با نظردانشگاه از بین مددجویان دراردوگاه ها و زندان ها و ... از تعهدات بنیاد در این تفاهم نامه می باشد.
اين قرار داد در نه ماده و یک تبصره  در دو نسخه تنظيم و مبادله شد، بطوريكه دو طرف اين تفاهم نامه موظف و متعهد قوانین و مقررات جاري كشور نسبت به يكديگر هستند.
اعتبار اين تفاهم نامه يكساله است كه درصورت توافق طرفين قابل تمديد است .

لينك هاي مرتبط

 

 102