قابل توجه اساتید محترم - برگزاری اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری

Portal Info
Travel

برگزاری اولین کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری
زمان: 13 لغایت 17 آذرماه96

مکان: مرکز همایش های کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این کنگره http://congress.iranethics.ir/main/ مراجعه نمائید