1

vaa00

7

4

8

9

10

22

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر پورعباس خبر داد:
تمدید قرارداد بیمه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای از تمدید بیمه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیات علمی برای مدت یکسال دیگر با همان شرایط قبلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالرسول پورعباس طی بخشنامه ای که به تایید دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است ، درخصوص تمدید بیمه مازاد درمان کارکنان، گفت:مقتضی است واحدهای دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه 96 نسبت به واریز حق بیمه کلیه اعضا اقدام و تصویر حواله واریزی را به همراه فهرست اسامی کارکنان متقاضی در قالب لوح فشرده به اداره کل منابع انسانی و سیاست های رفاهی ارسال کنند.

لينك هاي مرتبط

69888

 102