1

vaa00

7

4

8

9

10

22 

 

دانشجوی پرستاری دانشگاه، قهرمان هشتمین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان jks بانوان کشور

دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کسب کرد:
مقام اول مسابقات کاراته شوتوکان خراسان رضوی/ قهرمانی هشتمین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان  jks بانوان کشور
زهرا نیری دانشجوی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب مقام اول مسابقات کاراته شوتوکان خراسان رضوی و قهرمان هشتمین دوره مسابقات کاراته سبک شوتوکان  jks بانوان کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد مشهد ، هشتمین دوره مسابقات سبک شوتوکان  jks بانوان کشور شهریورماه جاری  به میزبانی مشهد برگزار شد.
در این مسابقات زهرا نیری دانشجوی پرستاری واحد مشهد مقام قهرمانی را از آن خود کرد. این در حالی است که امسال حدود 700 بانو در مسابقات سبک شوتوکان شرکت کردند.
  در این دوره از مسابقات استان خراسان رضوی اول شد و استانهای هرمزگان و فارس به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

لينك هاي مرتبط

 

 102